Nastavení kampaně Souhrnné statistiky

Chcete na webu zobrazit celkový počet registrací, dokončených objednávek nebo množství návštěvníků, kteří na web za určité časové období přišli? Vyberte si v nové (nebo už vytvořené) kampani notifikaci Souhrnné statistiky.
Co všechno a jak můžete nastavit, to se dozvíte v tomto návodu.

Krok 1: Výběr a detailní nastavení

Pro urychlení celého procesu spuštění kampaně má notifikace nastavené základní hodnoty a texty, které si můžete dle svých preferencí a záměrů upravovat.
Kliknutím na tlačítko Detailní nastavení vyjede v pravé části okno s nastavením:

 • Vyberte jednu z variant souhrnů k zobrazení: Registrace, Objednávky, Návštěvníci nebo Stránky.
 • Text v notifikaci pro registraci nebo pojmenování návštěvníků můžete libovolně měnit tak, aby odpovídal vašemu záměru. Ale pozor, máte omezené množství znaků – pro notifikace registrací 31 znaků a pro pojmenování návštěvníků (objednávky a návštěvníci) přesně 15, proto buďte konkrétní a výstižní.
 • Zobrazí registrace/ objednávky/ návštěvníky/ stránky za posledních „7“ dní
  Podle aktivity návštěvníků a nakupujících upravte počet dní, které chcete zahrnout pro zobrazování vybrané notifikace Souhrnné statistiky.
  Maximum je posledních 30 dní – zobrazí se ale jen pokud máte v aplikaci nasbíraná data.
 • Zobrazí počet registrací pokud je vyšší než „5“
  Zobrazí počet objednávek pokud je vyšší než „10“
  Zobrazí se pokud je počet návštěvníků vyšší než „50“
  Ukáže se pokud je počet zobrazených stránek vyšší než „10“
  Dokud v aplikaci nezaznamenáme potřebné množství registrací, objednávek, návštěv nebo zobrazených stránek, notifikace se nezobrazuje. Zvolte proto nastavení dle svého aktuálního stavu.
  Tip: Pro otestování nastavte hodnotu 1, kterou později změníte.
 • Zobrazí počet návštěvníků celého webu
  Ukáže počet zobrazení stránek celého webu
  (Pouze pro variantu Návštěvníci/ Stránky) V závislosti na míře návštěvnosti webu si můžete zvolit, zda chcete zobrazovat souhrny pro jednotlivé stránky nebo celý web.
  V základním nastavení je volba pro celý web zapnutá.
 • Neustálé opakování notifikací
  Aby notifikace na webu proudily jako nekonečný řetěz oznámení, nechte toto nastavení nezměněné. V případě, že chcete zobrazit tento souhrn pouze jednou, a nechcete ho stále opakovat, přepněte posuvník na NE.

Nezapomeňte své unikátní nastavení Uložit.

Krok 2: Spárování s webem

Nejdříve z roletky vyberte pravidlo párování pro zadané URL.
Do pole „Zahrnout“ zadejte jednu nebo více URL adres dle pravidel vybrané varianty. Tj. u objednávek URL s objednávkovým formulářem, u registrací URL s registračním formulářem. Pro návštěvníky a stránky je automaticky zvolena doména, ke které se kampaň váže.

Pole „Vyloučit“ můžete využít pro URL, které do výběru nepatří (např. kontaktní formulář, VOP, Reklamační řád atp.).
Každou volbu potvrďte klávesou Enter.

Aktivní a navštívená URL se zobrazí v zeleném poli.
Oranžové pole naznačuje nenavštívenou stránku. Tuto URL stačí navštívit a tím ji pro aplikaci aktivovat.
Červené pole hlásí chybu, kterou uvidíte pod zadávacím polem.

Chcete-li přidat více pravidel párování, klikněte na tlačítko + Přidat pravidlo a proces výběru a zadávání URL opakujte.
Jakmile máte spárování nastaveno, klikněte na tlačítko Pokračovat >

Krok 3: Zobrazení notifikací

Zde si nastavíte, kde na webu chcete zobrazovat notifikace Souhrnných statistik.
Vyberte z roletky pravidlo pro zadané URL a do pole „Zahrnout“ vložte URL webu nebo jen vybrané stránky.
Pole „Vyloučit“ se hodí pro URL s kontaktním formulářem, objednávkovým formulářem, VOP atd.
Každou volbu potvrďte klávesou Enter.

Kliknutím na tlačítko Pokračovat > přejdete k poslednímu nastavení.

Krok 4: Nastavení kampaně

Pro lepší přehlednost si nejdříve kampaň pojmenujte – máte k dispozici 25 znaků.

Zvolte si pravidla zobrazování notifikací.
V základním nastavení se notifikace zobrazují na PC i na mobilu v levém dolním rohu. S ohledem na váš projekt, rozložení stránky i aktivní prvky a další služby na webu (chat atd.), zvažte úpravu.
Přesunutím posuvníku můžete změnit zobrazení či nezobrazení na PC či mobilu (na každém zvlášť) a také umístění horizontální: vlevo, na střed nebo vpravo a vertikální: dole nebo nahoře.

Časování a prodlevy notifikací
Upravte si čas pro zobrazení první notifikace, délku zobrazení notifikace i pauzy mezi jednotlivými notifikacemi ve frontě. Můžete upravit i rychlost objevení notifikace. Číselné hodnoty zadávejte ve vteřinách a individuálně pro PC a mobily.

Tip: Pokud máte pro jeden web/stránku více samostatných kampaní, zohledněte jejich časování, aby se notifikace nezobrazovaly současně (pokud to není váš záměr).

Jakmile jste vše nastavili, uložte kampaň kliknutím na tlačítko Uložit.

Krok 5: Spuštění kampaně

Kampaň je připravená a zobrazí se na stránce s přehledem kampaní, kam vás po uložení přesměrujeme.
Pro aktivování přetáhněte posuvník z OFF na ON a máte hotovo. Jakmile splníte podmínky pro zobrazení (1. krok), rozeběhnou se první notifikace na webu.

Co dál? Můžete zkusit přidat další typ notifikace nebo si dát čas na zhodnocení výsledků této kampaně.