Nastavení kampaně Poslední registrace

Chcete v notifikacích zobrazovat kontakty, které právě začaly odebírat váš newsletter, stáhly si e-book nebo je zajímá připravovaný webinář, a tím navést bloumající návštěvníky webu k následování a provedení stejné akce? Vyberte si v nové (nebo už vytvořené) kampani notifikaci Poslední události (REGISTRACE).
Co všechno a jak můžete nastavit, to se dozvíte v tomto návodu.

Krok 1: Výběr a detailní nastavení

Pro urychlení celého procesu spuštění kampaně má notifikace nastavené základní hodnoty a texty, které si můžete dle svých preferencí a záměrů upravovat.
Kliknutím na tlačítko Detailní nastavení vyjede v pravé části okno s nastavením:

 • Text v notifikaci „se přihlásil/a k odběru novinek“ můžete libovolně měnit tak, aby odpovídal akci, pro kterou je tvořen. Ale pozor, máte omezené množství znaků – přesně 31, proto buďte konkrétní a výstižní.
 • Zobrazí maximálně posledních „20“ registrovaných e-mailů
  V závislosti na typu registrace můžete upravit množství kontaktů pro zobrazení.
  Tip: Vodítkem pro vaše číslo může být průměrná doba strávená na webu, časování kampaně (nastavuje se ve 4. kroku) i přidání dalších notifikací (1. krok).
 • Zobrazí registrace jen za posledních „7“ dní
  Podle aktivity potenciálních zákazníků (a v závislosti na předchozí položce) upravte počet dní, které chcete zahrnout pro zobrazování notifikace Poslední registrace. Maximum je posledních 365 dní – zobrazí se ale jen pokud máte v aplikaci nasbíraná data.
 • Zobrazí notifikaci pouze pokud je minimálně „5“ registrací
  Dokud v aplikaci nezaznamenáme potřebné množství kontaktů, notifikace se nezobrazuje. Buďte trpěliví. Během několika minut, hodin nebo dní (podle aktivity na webu) se notifikace rozeběhnou.
  Tip: Pro otestování se hodí nastavit hodnotu 1, kterou můžete později změnit.
 • Zobrazí nerozpoznaná jména jako „Návštěvník“
  Pokud se z registračního formuláře nepodaří identifikovat jméno kontaktu, nahradíme ho všeříkajícím „Návštěvník“. Pokud ale tuto možnost zobrazení nechcete (základní nastavení je ANO), zvolte si NE a tito návštěvníci nebudou v notifikaci zobrazeni.
 • Zobrazí návštěvníkům jejich vlastní registrace
  V základním nastavení nezobrazujeme notifikace s registrací návštěvníkovi, který registraci uskutečnil. Jsou ale situace, kdy se to může hodit (např. při testování).
 • Neustálé opakování notifikací
  Aby notifikace s registracemi proudily na webu jako nekonečný řetěz oznámení, nechte toto nastavení nezměněné. V případě, že nechcete události registrací stále opakovat, přepněte posuvník na NE.

Nezapomeňte své unikátní nastavení Uložit.

Krok 2: Spárování s webem

Nejdříve z roletky vyberte pro zadané URL pravidlo párování.
Do pole „Zahrnout“ zadejte jednu nebo více URL adres stránek, kde je umístěný formulář. Pole „Vyloučit“ můžete využít pro URL, které do výběru nepatří (např. kontaktní formulář, poptávkový formulář nebo i objednávkový formulář).
Každou volbu potvrďte klávesou Enter.

Aktivní a navštívená URL se zobrazí v zeleném poli.
Oranžové pole naznačuje nenavštívenou stránku. Tuto URL stačí navštívit a tím ji pro aplikaci aktivovat.
Červené pole hlásí chybu, kterou vidíte pod zadávacím polem.

Chcete-li přidat více pravidel párování, klikněte na tlačítko + Přidat pravidlo a proces výběru a zadávání URL opakujte.
Jakmile máte spárování nastaveno, klikněte na tlačítko Pokračovat >

Krok 3: Zobrazení notifikací

Zde si nastavíte, kde na webu chcete zobrazovat notifikace Posledních registrací.
Vyberte z roletky pravidlo pro zadané URL a do pole „Zahrnout“ vložte URL webu nebo jen vybrané stránky. Pole „Vyloučit“ se hodí pro URL s kontaktním formulářem, objednávkovým formulářem, VOP atd.
Každou volbu potvrďte klávesou Enter.

Kliknutím na tlačítko Pokračovat > přejdete k poslednímu kroku nastavení.

Krok 4: Nastavení kampaně

Pro lepší přehlednost si nejdříve kampaň pojmenujte – máte k dispozici 25 znaků.

Zvolte si pravidla zobrazování notifikací.
V základním nastavení se notifikace zobrazují na PC i na mobilu v levém dolním rohu. S ohledem na váš projekt, rozložení stránky i aktivní prvky a další služby na webu (chat atd.) zvažte, zda potřebujete nastavení upravit.

Přesunutím posuvníku můžete změnit zobrazení či nezobrazení na PC či mobilu (na každém zvlášť) a také umístění horizontální: vlevo, na střed nebo vpravo a vertikální: dole nebo nahoře.

Časování a prodlevy notifikací
Upravte si čas pro zobrazení první notifikace, délku zobrazení notifikace i pauzy mezi jednotlivými notifikacemi ve frontě. Můžete upravit i rychlost objevení notifikace. Číselné hodnoty zadávejte ve vteřinách a individuálně pro PC a mobily.

Tip: Pokud máte pro jeden web/stránku více samostatných kampaní, zohledněte jejich časování, aby se notifikace nezobrazovaly současně (pokud to není váš záměr).

Jakmile jste vše nastavili, uložte kampaň kliknutím na tlačítko Uložit.

Krok 5: Spuštění kampaně

Kampaň je připravená a čeká na spuštění.
Na stránce s přehledem kampaní, kam vás po uložení přesměrujeme, stačí jen přetáhnout posuvník z OFF na ON a kampaň je aktivní.
Jakmile splníte podmínky pro zobrazení notifikace s posledními registracemi (1. krok), začnou se zobrazovat.

Co dál? Můžete zkusit přidat další typ notifikace nebo si dát čas na zhodnocení výsledků této kampaně.