Jak pomocí GTM získat souhlas návštěvníka se zpracováním cookies?

 • Úvod
 • FAQ
 • Jak pomocí GTM získat souhlas návštěvníka se zpracováním cookies?

Chystáte se používat A/B testy v nástroji Notifikuj? Od 1.1.2022 k tomu potřebujete souhlas návštěvníka Vaší webové stránky se zpracováním analytických cookies. Bez tohoto souhlasu byste neměli notifikace v režimu A/B testu návštěvníkovi vůbec zobrazit.

Se získáním souhlasu Vám pomůže Google Tag Manager (GTM)

Nejjednodušší způsob, jak souhlas návštěvníka s analytickými cookies získat a zároveň na základě jeho udělení spustit A/B test je využití Google Tag Manageru. 

GTM v průběhu roku 2021 přišel s takzvaným “consent mode”, který umožňuje určit tři typy značek na Vašem webu: 

 • značky, které nepotřebují souhlas
 • značky, které potřebují některou z úrovní souhlasu
 • značky, které ještě nebyly přiřazeny do jedné ze dvou skupin výše

A právě nový consent mode využijeme.

Takovým nultým krokem bude nasazení Pixel kódu Notifikuj přes GTM.

Typy souhlasu v GTM

 

Typ souhlasu

Popis

ad_storage

Umožňuje ukládání informací (jako jsou soubory cookie) souvisejících s inzercí

analytics_storage

Umožňuje ukládání informací (jako jsou soubory cookie) souvisejících s analýzou, např. délka návštěvy

functionality_storage

Umožňuje ukládání informací, které podporují funkce webu nebo aplikace, např. nastavení jazyka

personalization_storage

Umožňuje ukládání informací souvisejících s personalizací, např. navrhovaná videa

security_storage

Umožňuje ukládání informací souvisejících se zabezpečením, např. ověřování, ochrana před podvody a další prostředky na ochranu uživatele

*zdroj: https://support.google.com/tagmanager/answer/10718549

Postup aktivace režimu souhlasu

V GTM můžete jednotlivým značkám nastavit, aby k jejich spuštění došlo pouze pokud návštěvník stránky udělil souhlas s příslušným typem cookies. A přesně toho využijeme i pro náš případ. 

 1. Přejděte do Vašeho GTM účtu
 2. Jděte do správce a klikněte na “Nastavení kontejneru”
 3. V dalším nastavení zaškrtněte “Povolit přehled nastavení souhlasu” a uložte
 4. Přejděte do pracovního prostoru na přehled značek a klikněte na ikonu štítu
 5. Klikněte na název značku, kterou chcete upravit
 6. V nastavení značky rozklikněte “Rozšířená nastavení” 
 7. V “Nastavení souhlasu” zaškrtněte “Požadovat souhlas ke spuštění značky”
 8. Klikněte na “Přidat požadovaný souhlas a z výběru vyberte “analytics_storage”
 9. Publikujte změny
 10. Nastavení uložte
 11. Publikujte změny

 

Po těchto úpravách se notifikace nebudou uživatelům zobrazovat, pokud neudělí souhlas s analytickými cookies. Ještě je však potřeba přidat nástroj pro získání souhlasu. Jinak se notifikace nezobrazí už nikdy. Na trhu existuje velké množství cookies lišt a výběr je tak zcela na Vás.

Jak přes GTM nasadit cookies lištu

Toto bude individuální dle zvolené řešení pro získání souhlasu. V GTM dokonce již pro některá řešení naleznete předpřipravené šablony a integrace. Seznam podporovaných platforem pro správu souhlasu naleznete zde:

https://support.google.com/analytics/answer/9976101?hl=cs

Pro podporované platformy navíc v seznamu naleznete proklik na návod, jak vše potřebné v GTM nastavit a samotný nástroj na web nasadit. 

Bez souhlasu návštěvníka s analytickými cookies byste mu neměli notifikace v rámci A/B testu vůbec zobrazit. Pokud notifikace i bez udělení souhlasu návštěvníkovi zobrazíte, provozovatel nástroje Notifikuj za toto nenese žádnou odpovědnost.