Spusťte první A/B test

Máte nastavenou kampaň a všechny notifikace fungují podle nastavení?
To je skvělý čas zjistit, zda se vám vyplatí zapojit notifikace nastálo.
Reálný A/B test vám ukáže o kolik procent objednávek, poptávek nebo registrací díky notifikacím získáte navíc oproti variantě bez notifikací.

Krok 1: Vytvořte nový A/B test

V levém menu klikněte na položku A/B testy a na nástěnce A/B testů si vytvořte zadání pro první A/B test přes tlačítko + Nový A/B test.
Hned na začátku test pojmenujte a přiřaďte doménu, na které testování proběhne.

Krok 2: Vytvořte varianty A/B testu

Ve variantách testu přiřazujete vytvořené kampaně pro vzájemné otestování na určité procento návštěvnosti.
Pro první A/B test nechte Variantu 1 bez notifikací (už je nastaveno) na 50 % návštěvnosti.
Ve variantě 2 přiřaďte vámi vytvořenou kampaň taktéž na 50 % návštěvnosti.

Můžete testovat až 4 kampaně současně a přiřadit jim různou procentní míru zapojení (součet musí být 100).
Další varianty jednoduše přidáte přes tlačítko + Přidat variantu.
Vyberte z roletky další kampaň a upravte procento zapojené návštěvnosti.

Krok 3: Vyberte cíle A/B testu

Abyste zjistili, zda vám Notifikuj přináší užitek = objednávky či poptávky, musíte tento cíl přiřadit do seznamu cílů.

Nejčastější konverzní cíl je děkovací stránka po objednávce. Můžete ale otestovat i dokončené registrace nebo poptávky.
Cíl si jasně pojmenujte a do připraveného pole vložte URL stránky.

Krok 4: Nastavte časový plán A/B testu 

Test můžete spustit ihned po jeho uložení nebo spuštění naplánovat na určité datum.
V úvodu přepněte na danou variantu.
Podle toho vyberte z kalendáře datum zahájení a ukončení. Pro spuštění ihned vyberte počet dní, kdy má test běžet.

TIP: Podle míry návštěvnosti můžete zkrátit nebo prodloužit dobu testování. Pro získání minimálního relevantního výsledku doporučujeme zvolit 14 dní.

Krok 5: Dokončení nastavení a spuštění A/B testu

Před uložením testu si ještě nastavte kam máme poslat informace s odkazem na výsledky A/B testu.
Váš e-mail je vyplněn automaticky z účtu, ale můžete ho přepsat na jiný.
V druhém poli lze přidat další e-maily zapojených osob, které potřebujete o ukončení akce informovat.

Nakonec klikněte na tlačítko Uložit.

Před uložením se systém ujistí, že chcete test uložit. Stisknutím NE se vrátíte zpět do nastavení testu. Stisknutím OK test uložíte a my vám v pop-up okně potvrdíme naplánování nebo okamžité spuštění A/B testu.

Hotovo! Teď už jen počkat na výsledky.